Plyn

Zajišťujeme dodávky zemního plynu.

Neúčtujeme žádné skryté poplatky za aktivaci nebo ukončování služeb dodávky. Ceníky plynu jsou stručné, jasné a pevně dané pro celý kalendářní rok.

Odběratelům s ročním odběrem zemního plynu nad 30 MWh připravíme individuální nabídku, která se přizpůsobí jejich specifickým požadavkům.

 

Soubory ke stažení

 

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu

Plná moc pro změnu dodavatele

Příloha ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu

Všeobecné obchodní podmínky

Informace pro odběratele, který je spotřebitelem ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

(Zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) a § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.)

 

Ceníky

 

platné od 1.1.2021

Ceník plynu – distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník plynu – distribuční oblast Pražská plynárenská, a.s.

Ceník plynu – distribuční oblast EG.D, a. s.

 

ARCHIV

 

2020

Ceník plynu – distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník plynu – distribuční oblast Pražská plynárenská, a.s.

Ceník plynu – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

2019

Ceník plynu – distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník plynu – distribuční oblast Pražská plynárenská, a.s.

Ceník plynu – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

2018

Ceník plynu – distribuční oblast GasNet, s.r.o.

Ceník plynu – distribuční oblast Pražská plynárenská, a.s.

Ceník plynu – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

Ceník plynu pro rok 2017

 

Významní klienti

  • I.P. Connect
  • Acwa Power
  • KapiMost s.r.o.
  • KMK design
  • Batex CL