Elektřina

Dodávky elektřiny zajišťujeme zejména prostřednictvím vlastních elektráren. Doplňkově také díky řízenému nákupnímu systému od dalších nezávislých výrobců elektřiny a na velkoobchodních trzích.

Neúčtujeme žádné skryté poplatky za aktivaci nebo ukončování služeb dodávky. Ceníky elektřiny jsou stručné, jasné a pevně dané pro celý kalendářní rok.

Odběratelům ze sítí VN a VVN a ze sítí NN s ročním odběrem nad 30 MWh připravíme individuální nabídku, která se přizpůsobí jejich specifickým požadavkům.

 

Soubory ke stažení

 

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

Plná moc pro změnu dodavatele

Příloha ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny

Všeobecné obchodní podmínky

Informace pro odběratele, který je spotřebitelem ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

(Zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) a § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.)

 

Ceníky

2019

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

2018

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

Ceník silové elektřiny pro kategorii FIRMY a MALOODBĚR odebírající ze sítí nízkého napětí 2018

Distribuční sazba

Cena za 1 MWh

Pevná cena za měsíc

VT

NT

C 01d

C 02d

C 03d

1 385

-

85

C 25d

C 26d

1 535

965

85

C 27d

1 530

960

85

C 35d

1 380

1 295

85

C 45d

C 46d

1 465

1 290

85

C 55d

C 56d

1 480

1 310

85

C 62d

895

-

85

 

Ceník silové elektřiny pro kategorii DOMÁCNOST odebírající ze sítí nízkého napětí 2018

Distribuční Sazba

Cena za 1 MWh

Pevná cena za měsíc

VT

NT

D 01d

D 02d

1 199

-

60

D 25d

D 26d

1 450

865

60

D 27d

1 405

832

60

D 35d

1 505

1 061

60

D 45d

1 346

1 172

60

D 56d

D 57d

1 221

1 174

60

D 61d

1 247

1 033

60

 

Ceníky pro rok 2017

Významní klienti

  • I.P. Connect
  • Acwa Power
  • KapiMost s.r.o.
  • KMK design
  • Batex CL