Elektřina

Dodávky elektřiny zajišťujeme zejména prostřednictvím vlastních elektráren. Doplňkově také díky řízenému nákupnímu systému od dalších nezávislých výrobců elektřiny a na velkoobchodních trzích.

Neúčtujeme žádné skryté poplatky za aktivaci nebo ukončování služeb dodávky. Ceníky elektřiny jsou stručné, jasné a pevně dané pro celý kalendářní rok.

Odběratelům ze sítí VN a VVN a ze sítí NN s ročním odběrem nad 30 MWh připravíme individuální nabídku, která se přizpůsobí jejich specifickým požadavkům.

 

Soubory ke stažení

 

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny

Plná moc pro změnu dodavatele

Příloha ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny

Všeobecné obchodní podmínky

Informace pro odběratele, který je spotřebitelem ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

(Zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) a § 30 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.)

 

Ceníky

 

 

platné od 1.1.2020

 

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

ARCHIV

2019

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

2018

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro domácnosti – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast PREdistribuce, a. s.

Ceník elektřiny pro podnikatele – distribuční oblast E.ON Distribuce, a. s.

 

Ceníky pro rok 2017

Významní klienti

  • I.P. Connect
  • Acwa Power
  • KapiMost s.r.o.
  • KMK design
  • Batex CL